Velkommen til Thordahl Administration

Thordahl Administration yder administrativ service til mindre virksomheder, organisationer og foreninger.

Virksomheden er specialiseret inden for total-service til mindre virksomheder. Vi gør bogføringsservice nemt, enkelt og billigt.

Thordahl Administration varetages af Nattanica og Finn Thordahl, HD-R med mange års erfaring med rådgivning og økonomisk styring fra finansieringsbrancen, uddannelsessektoren, mindre detailhandel, wellness,klinikker, NGO'er og frivillige foreninger.

Thordahl Administration er administrator i økonomisystemet e-conomic.dk

________________________________________

Din eksterne bogholder

Ønsker din virksomhed bogføringsekspertise, men synes du, det er for meget at ansætte en full-time bogholder?

Du kan sikkert bruge din tid bedre end at kæmpe med bogføring, moms, bankafstemning og debitorstyring.

Nu er løsningen her!

Thordahl Administrations bogføringservice foregår online - du behøver ikke sende bilag frem og tilbage med posten. Du scanner dem ind og vi bogfører og udarbejder færdige periodeopgørelser, måneds-kvartals og årsregnskab samt indberetter moms til SKAT.

Din eksterne bogholder, Bogholderi, debitorstyring, bogføringsservice

Finn Thordahl,

civiløkonom, HD-R

Thordahl Administration